Aktuality

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. začala s výstavbou a modernizáciou karbidovej pece č. 1. Bližšie podrobnosti sa nachádzajú v časti Prebiehajúce investície..