Vyhľadať
Close this search box.

Zodpovedná starostlivosť / Responsible Care

Hlavným cieľom programu Zodpovedná starostlivosť je trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie v súlade s technickými a vedeckými poznatkami. Jeho snahou je tiež vytvorenie základne a podmienok pre vedenie dialógu medzi vládou, verejnosťou a chemickým priemyslom.

Program Zodpovedná starostlivosť je dobrovoľný záväzok chemického priemyslu a v súčasnosti sa zdôrazňuje, že predstavuje etiku v podnikaní v chemickom priemysle.

Responsible Care: je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických produktov. Program Responsible Care je celosvetový záväzok, zameraný na zvyšovanie nárokov kladených na bezpečnosť, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.