Vyhľadať
Close this search box.

Kódex obchodného správania

Kódex obchodného správania spoločnosti FORTISCHEM a. s. je základným dokumentom, ktorý definuje etické a zákonné normy pre obchodné aktivity. Jeho účelom je zabezpečiť, že všetky operácie spoločnosti a ich obchodných partnerov boli vykonávané transparentne, poctivo a v súlade s vysokými morálnymi štandardmi. Kódex stanovuje jasné očakávania v oblastiach ako udržateľnosť, ľudské práva, ochrana životného prostredia a etické správanie. Jeho dodržiavanie pomáha predchádzať korupcii, nelegálnej činnosti a konfliktom záujmov, čím chráni reputáciu spoločnosti a podporuje dobré vzťahy s obchodnými partnermi a verejnosťou. V neposlednom rade, kódex napomáha dodržiavaniu medzinárodných a miestnych zákonov a predpisov, čo je kľúčové pre legálnu a efektívnu činnosť v globálnom obchodnom prostredí.

Kódex obchodného správania