Vyhľadať
Close this search box.

Orgány spoločnosti

PREDSTAVENSTVO

Mgr. Jan Křička
predseda predstavenstva
Ján Hartl
podpredseda predstavenstva
Štefan Hornáček
podpredseda predstavenstva
Ing. Jakub Racek
člen predstavenstva
Ing. Andrej Nociar
člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Jaromír Štantejský, MBA
predseda dozornej rady
Mgr. Olga Beláňová
člen dozornej rady
Ing. Anton Kopčan
člen dozornej rady

VÝKONNÉ VEDENIE

Mgr. Jan Křička
Generálný riaditel