Reach

FORTISCHEM a. s. ako veľký výrobca chemických látok a zmesí zabezpečuje  požiadavky vyplývajúce z európskej chemickej legislatívy Nariadenia (EP) a Rady (ES) 1907/2006 REACH.

Vyrábané chemické látky spĺňajú podmienky registrácie v predpísaných registračných obdobiach.

Podrobnejšie informácie poskytneme na: tel: +421/46 568 3126 a e-mailkbu@fortischem.sk