Vyhľadať
Close this search box.

Elektroenergetika

FORTISCHEM a.s. v oblasti elektroenergetiky v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike, zákona o regulácií č. 250/2012 a v znení neskorších predpisov podniká v rozsahu dodávky elektriny.

– odkaz na prevádzkový poriadok,

oznámenie o prevzatí prevádzkového poriadku,

– technické podmienky,

cenník distribúcie,

– vzory zmlúv: pripojenie do MDS, rámcová distribučná  zmluva

– žiadosť o pripojenie,

– štandardy kvality.