Elektroenergetika

FORTISCHEM a.s. v oblasti elektroenergetiky v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike, zákona o regulácií č. 250/2012 a v znení neskorších predpisov podniká v rozsahu dodávky elektriny.