Vyhľadať
Close this search box.

Sponsoring – Minigrant

Organizujete akciu alebo chystáte projekt, ktorý prinesie prospech a podporu ľuďom na Hornej Nitre?

Pokiaľ Vaša aktivita spadá do jednej z nasledujúcich kategórií, môžete prostredníctvom formulára na našom webe požiadať o finančný minigrant na podporu Vašej akcie od spoločnosti FORTISCHEM a.s..
  • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  (ochrana ŽP)
  • KULTÚRA (vzdelávanie, kultúrne aktivity)
  • ŠPORT (detské, seniorské aktivity, turistika..)
O podporu práve Vašej akcie rozhodne komisia, zložená zo zástupcov spol. FORTISCHEM a.s.. 
Výška Vášho príspevku môže činiť až 400 € na jednu akciu.