Vyhľadať
Close this search box.

Zodpovedná firma

My vo FORTISCHEME si uvedomujeme, že pre zaistenie budúcnosti našej spoločnosti i ľudskej spoločnosti ako celku je dôležité účinne predchádzať poškodzovaniu prírody, klímy i ľudského zdravia, rozvíjať moderné, úsporné a šetrné technológie a produkty a efektívne využívať zdroje. Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj nie sú pre nás len prázdne slová, ale fenomény, ktoré zahŕňajú skutočné aktivity našej spoločnosti smerom k zodpovednému zodpovednému správaniu k životnému prostrediu, okoliu a ľuďom.

Žijeme s regiónom

1. Bezpečnostné a environmentálne grémium v duchu hesla Žijeme s regiónom. Viac