Vyhľadať
Close this search box.

Žijeme s regiónom

Vedenie spoločnosti FORTISCHEM a. s. uskutočnilo stredu 8.11.2023 prvé stretnutie v duchu hesla Žijeme s regiónom.

Pozvanie generálneho riaditeľa Mgr. Jána Křičku prijal primátor mesta Nováky Ing. Branislav Adamec, vedúci odboru krízového riadenia Ing. Dušan Krovina, vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie Ing. Darina Mjartanová, prednosta Okresného úradu v Prievidzi Mgr. Juraj Gordan, vymenovaná za zastupovanie riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Prievidza pplk. Ing. Zuzana Javorková a starostka obce Zemianske Kostoľany Ing. Jana Školíková.
Nové vedenie spoločnosti FORTISCHEM a. s., ktoré prevzalo spoločnosť pod svoje krídla v roku 2021 deklarovalo víziu o tom, ako si predstavuje budúce spoločné fungovanie spoločnosti s mestom Nováky, s okolitými obcami, štátnymi orgánmi a inštitúciami.

Spolupráca a vzájomná komunikácia by mala byť so všetkými zainteresovanými stranami otvorená a transparentná, postavená na pevných základoch spoločensky zodpovedného a environmentálne udržateľného podnikania. Cieľom spoločnosti je vyrábať kvalitné produkty a riadiť procesy v bezpečnom prostredí, spôsobom prijateľným pre životné prostredie, v súlade s platnou legislatívou, pri zachovaní trvalo udržateľného rozvoja, ktorý uspokojí súčasne potreby bez ohrozenia práv nasledujúcich generácii. Výsledkom spolupráce má byť vzájomná podpora, ktorá by posilnila obojstranne prospešnú spoluprácu.

Spätná väzba od pozvaných hostí bola pozitívna. Zhodli sme sa, že navzájom sa bez seba zaobídeme len veľmi ťažko. Hostia popriali spoločnosti veľa šťastia pri realizácii investícii a vyzdvihli doterajšiu spoluprácu, ktorá je na veľmi dobrej úrovni.

Symbióza medzi spoločnosťou FORTISCHEM a. s. a regiónom je vítaná, a zároveň žiadaná.