Vyhľadať
Close this search box.

Suroviny

V procesoch chemickej technológie a výroby sa používa široké surovinové portfólio, ktoré predstavujú anorganické a organické chemické látky a ich zmesi, rôzne polyméry a monoméry, atď. Najdôležitejšie suroviny sú uvedené v zozname podľa abecedy:

Acetón
Aktívne uhlie
Amoniak
Antiinkrustačné prostriedky
Biocídy – fosfonáty
Blokátory pre riedenie organických peroxidov
Činidlá na úpravu vôd
Dietanolamín
Dispergačné prostriedky
Emulgátory (surfaktanty) pre výrobu E-PVC
Etylén
Etyléndiamín
Etylénoxid
Farbivá pre plastový priemysel
Flokulačné a koagulačné prostriedky
Hydroxid draselný
Kyselina fosforečná
Kyselina sírová
Koksy

Mazivá pre PVC
Modifikátory húževnatosti
Nafta a oleje
Nonylfenol
Odpeňovače
Ochranné koloidy pri výrobe SPVC a kopolymérov
Paraformaldehyd
Polymérne aditíva
Polymerizačné iniciátory pri výrobe PVC
Propylénoxid
Sacharóza
Sodná soľ
Stopéry polymerizácie a Antioxidanty
Termické stabilizátory PVC
Trichlóretylén
Uhličitan sodný
Vápno
Vinylacetát
Xylén

Chcete byť našim dodávateľom suroviny?

Kontaktujte nás: purchase@fortischem.sk