Vyhľadať
Close this search box.

Termíny a komisia

Žiadostí o sponzoring za 3Q zasielajte najneskôr do: 30.6.2024

Silvia Kováčová – personálna riaditeľka
Ing. Ľudmila Koreňová – vedúca odboru riadenia a kontroly kvality
Ing. Kristína Gašparovičová – marketingová pracovníčka