Termíny a komisia

Termín najbližšiehoho zasednutia komisie: 29. september  2023.

Žádosti do tohoto kola zasielajte najneskôr do 15. septembra 2023.

Ing. Zuzana Rosta Dolníková – personálna riaditeľka
Ing. Ľudmila Koreňová – manažerka SIM
Štefan Hornaček – obchodný riaditeľ