Vyhľadať
Close this search box.

Meranie spokojnosti zákazníkov

Vybrané bodové hodnotenie označte prosím na stupnici 1 – 5.
(1-výborne, 2-veľmi dobre, 3-dobre, 4-uspokojivo, 5-neuspokojivo)
Pri hodnotení stupňom 3 – 5 prosíme uviesť dôvody v komentári.

* toto pole je povinné
1. Sortiment výrobkov (vhodnosť pre aplikácie, úroveň inovácií výrobkov)
2. Balenie výrobkov (vhodnosť typov balenia a použitých obalových materiálov)
3. Označenie výrobku (označovanie výrobných šarží, obsahová stránka etikiet, návodov)
4. Kvalita výrobku (rovnomernosť kvality, parametre kvality atď.)
5. Dodržiavanie termínu dodávok (včasnosť a promptnosť dodávok počas i mimo pracovnej doby)
6. Kompletnosť a správnosť sprievodnej dokumentácie
7. Pružnosť odozvy na dopyty a požiadavky (rýchlosť písomnej a ústnej odozvy)
8. Technicko-aplikačná podpora (servis pracovníkov pre zákazníkov, poradenstvo)
9. Obchodná podpora (súhrn všetkých aktivít smerujúcich k zvýšeniu obchodnej spolupráce)
10. Spolupráca a vzťah pracovníkov spoločnosti s odberateľmi