Vyhľadať
Close this search box.

Pre zákazníka

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. venuje trvalú pozornosť kvalite dodávaných energií, vôd a služieb.

Poruchová linka

Poruchu môže zákazník nahlásiť na telefónne čísla uvedené v zmluve alebo nonstop 24 hodín na telefónne čísla:

Mobil:   +421 907 989 002

Tel.:      +421 46 568 4601 – operatívne riadenie prevádzky