Vyhľadať
Close this search box.

EcoVadis

V roku 2024 bola naša spoločnosť FORTISCHEM a. s. ocenená striebornou medailou od medzinárodne uznávanej platformy EcoVadis za udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť podnikov. V hodnotení sme dosiahli skóre 87 %. Tento výsledok nás zaradil medzi top 15 % spoločností hodnotených platformou EcoVadis v posledných 12 mesiacoch.

EcoVadis hodnotí viac ako 85 000 spoločností na celom svete a zahŕňa 21 kritérií udržateľnosti v štyroch oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie a verejné obstarávanie. Požiadavky sa neustále aktualizujú a stávajú sa prísnejšími pre hodnotené organizácie.

FORTISCHEM a. s. je v hodnotení EcoVadis zaradený do kategórie výroby základných chemikálií, hnojív a dusíkatých zlúčenín, plastov a syntetického kaučuku. Certifikát EcoVadis sme získali na základe hodnotenia udržateľných obchodných praktík EcoVadis, nástroja založeného na medzinárodných normách, základných princípoch Globálneho paktu OSN, požiadavkách Medzinárodnej organizácie práce (ILO), štandardoch Iniciatívy pre globálne spravodajstvo (GRI) a norme ISO 26000. Ide o neustály proces hodnotenia a zlepšovania v súlade s našimi budúcimi plánmi.

Certifikát EcoVadis