Vyhľadať
Close this search box.

Kontakt

FORTISCHEM a. s.

Adresa:
M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Slovenská republika
Telefon:
+421 46 568 1111
Fax:
+421 46 546 1101
E-mail:
sekretariat@fortischem.sk
IČO:
46693874
DIČ:
2023528254
IČ DPH:
SK7120001768

PREDAJ

KARBID

Ing. Vladimír Riško
Riaditeľ SBU Karbid
+421 910 905 656
vladimir.risko@fortischem.sk
Michala Špajdelová
Zákaznícky servis senior
+421 917 633 857
michala.spajdelova@fortischem.sk
Eva Kotercová
Zákaznícky servis senior
+421 915 719 293
eva.kotercova@fortischem.sk
Janka Farská
Zákaznícky servis junior
+421 915 719 296
janka.farska@fortischem.sk
Ing. Dagmara Kurbelová
Zákaznícky servis junior
+421 917 712 795
dagmara.kurbelova@fortischem.sk

ELEKTROLÝZNE PRODUKTY

Mgr. Petra Šišková
Manažér predaja
+421 911 747 568
petra.siskova@fortischem.sk
Ing. Jana Púchyová
Manažér predaja
+421 905 550 604
jana.puchyova@fortischem.sk
Lenka Sabolová
Podpora predaja junior
+421 918 431 437
lenka.sabolova@fortischem.sk
Mgr. Miroslava Lučivňáková
Podpora predaja junior
+421 917 953 881​
miroslava.lucivnakova@fortischem.sk​
Bc. Jana Líšková
Ing. Ľuboš Kabatiar
Jana Vacuľová
Podpora predaja junior
Podpora predaja junior
Podpora predaja junior
+421 903 782 773
+421 915 728 157
+421 915 911 069
jana.liskova@fortischem.sk
lubos.kabatiar@fortischem.sk
jana.vaculova@fortischem.sk

PVC

Ing. Oldřich Drahovzal
Manažér predaja
+421 918 337 238
oldrich.drahovzal@fortischem.sk
Dalibor Mráz
Podpora predaja senior
+421 905 230 374
dalibor.mraz@fortischem.sk

ORGANIKA

Ing. Petra Krchová
Manažér predaja
+421 910 873 848
petra.krchova@fortischem.sk

NÁKUP

CHEMICKÝ

Ing. Miroslav Zajac
Riaditeľ úseku nákupu
+421 905 464 537
miroslav.zajac@fortischem.sk
Mgr. Viera Rýdza
nákupca
+421 907 777 752
viera.rydza@fortischem.sk
Ing. Stanislava Tirindová
nákupca
+421 915 985 188
stanislava.tirindova@fortischem.sk

NECHEMICKÝ

PaedDr. Viera Gregušková
manažér nákupu
+421 908 757 009
viera.greguskova@fortischem.sk
Ing. Lenka Pleváková
nákupca
+421 915 833 691
lenka.plevakova@fortischem.sk
Katarína Grambličková
nákupca
+421 917 633 917
katarina.gramblickova@fortischem.sk
Ing. Dagmar Belianska
nákupca
+421 918 861 421
dagmar.belianska@fortischem.sk
Juraj Sedlák
nákupca
+421 911 094 385
juraj.sedlak@fortischem.sk
Bc. Lenka Hlinková
nákupca
+421 908 717 490
lenka.hlinkova@fortischem.sk
Mgr. Ivana Ďurtová
Ing. Dana Juríková
nákupca
nákupca
+421 905 691 396
+421 915 988 870
ivana.durtova@fortischem.sk
dana.jurikova@fortischem.sk
Kontaktujte nás