Vyhľadať
Close this search box.

Povinné informácie

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. rešpektuje stanovené štandardy kvality, ktorých dodržiavanie sleduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). 

Faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom vypočítaný podľa vyhlášky č. 308/2016 Z.z. v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je 0,3364 (bilančné obdobie 2020-2023).