Vyhľadať
Close this search box.

Spolupráca so školami

Spoločnosť FORTISCHEM a. s. intenzívne spolupracuje so základnými a strednými školami v regióne. Študenti môžu u nás nadobudnúť  praktické skúsenosti a zručnosti.

ŠTIPENDIUM

 • Ponúkame štipendium pre študentov posledného ročníka inžinierskeho stupňa štúdia vybraných študijných odborov technických univerzít:
  • chemické inžinierstvo
  • chemické technológie
  • riadenie technologických procesov v chémii

Svoje žiadosti posielajte mailom na adresu: personalne@fortischem.sk

PRAX

 • začiatok, záver a rozsah praxe bude dohodnutý individuálne so študentom.
 • táto prax bude uznaná ako povinná výrobno-odborná prax študenta absolvovaná v priebehu štúdia.

DIPLOMOVÉ A BAKALÁRSKÉ PRACE

 • Vypracovanie tém diplomových prác:
  • témy seminárnych (SP), diplomových (DP) a bakalárskych prác (BP) súvisia s predmetom činnosti FORTISCHEM a. s.
  • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém; výsledkom DP, BP je návrh riešenia
 • Ako postupovať, ak máte záujem o vypracovanie DP:
  • zaslať žiadosť o vypracovanie témy SP, DP, BP spolu so životopisom na nižšie uvedenú adresu
  • ak Vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme Vám konzultanta
  • do 5 dní Vám zašleme vyjadrenie k Vašej žiadosti