Vyhľadať
Close this search box.

Prieskum v oblasti udržateľného rozvoja

V spoločnosti FORTISCHEM si uvedomujeme svoju spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť. Preto aktívne pracujeme na zlepšovaní našej stratégie udržateľného rozvoja.

Naša spoločnosť je súčasťou komunity a uznávame významné roly našich partnerov, vrátane akcionárov, investorov, zákazníkov, dodávateľov, obyvateľov mesta Nováky či Hornej Nitry, štátnej správy, mimovládnych organizácií, médií a ďalších zainteresovaných strán. Vaše názory a spätná väzba sú pre nás cenné.

Prosíme, pomôžte nám lepšie porozumieť vašim prioritám a očakávaniam tým, že vyplníte tento anonymný dotazník. Vaše odpovede nám pomôžu identifikovať oblasti, na ktoré by sme sa mali sústrediť pri našich úsiliach o udržateľnosť.

Ďakujeme vám za váš čas a spoluprácu.

Dotazník – udržateľný rozvoj