Spoločnosť FORTISCHEM a.s. prevzal nový krízový manažment na čele s Jánom Hartlom

Bratislava, 10. marec 2021 – spoločnosť FORTISCHEM a.s. prevzal krízový manažér Ján Hartl zo spoločnosti Maxim Pharm a stal sa predsedom predstavenstva spoločnosti FORTISCHEM a.s.. Ako generálny krízový manažér angažoval do procesov renomovanú poradenskú spoločnosť PWC. Ján Hartl bude v spolupráci s PWC riadiť a kontrolovať spoločnosť FORTISCHEM a.s. až do doby rozhodnutia Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže o možnom ovládnutí FORTISCHEM a.s. českou finančnou skupinou Kaprain. Tá vlastní Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v Ústí na Labem a  už deklarovala záujem o zapojenie sa do pokusu o záchranu spoločnosti FORTISCHEM a.s..