Vyhľadať
Close this search box.

V spoločnosti FORTISCHEM a. s. dbáme na čestný a poctivý prístup

V spoločnosti sme vytvorili ETICKÝ KÓDEX, ktorého cieľom je zahrnúť celú našu firemnú identitu do uceleného dokumentu. Požiadavka vytvorenia tohto dokumentu vznikla najmä z dôvodu neustáleho zlepšovania firemnej kultúry, ale aj z dôvodu zhrnutia všetkých dôležitých firemných zásad a informácii, ktoré tvoria základ hodnôt spoločnosti.

Vďaka etickému kódexu sa zamestnanci môžu lepšie zorientovať v rozličných situáciách, ktoré v pracovnom procese môžu nastať a tak im môže byť aj veľmi nápomocný. Na našej stránke preto každý nájde ETICKÝ KÓDEX, obsahujúci morálne a etické zásady, ktoré sú pre nás záväzné.

Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe. Sme radi, že ho máme.

ETICKÝ KODEX – krátká verzia (sk)

CODE OF ETHICS –  full version (en)
CODE OF ETHICS – short version (en)