Vyhľadať
Close this search box.

Čo trápi i motivuje ťahúňov slovenskej chémie

Výňatok z článku ČO TRÁPI I MOTIVUJE ŤAHÚŇOV SLOVENSKEJ CHÉMIE  – týkajúci sa spoločnosti FORTISCHEM a.s.

TREND 10/05/2018
Autor: Ivan Haluza
Zaradenie: Profily podnikov

Výroba chemikálií

Fortischem

Lokalita: Nováky

Vlastník: Energochemica Maria Hoffmanna

Tržby: 141 mil. eur (2017)

Zisk: 4,6 mil. eur (2017)

Aktuálne nálady

Novácky výrobca hydroxidu sodného na čistenie, PVC i karbidu vápnika na zváračské zmesi len pred dekádou prešiel konkurzom, no postupne sa jeho hospodárenie stabilizovalo. Za posledné tri roky zarobil vyše desať miliónov eur. Aj vďaka viacerým modernizačným investíciám. Najpodstatnejšiu investíciu podnik dokončil len nedávno. Staršiu ortuťovú elektrolýzu solí, ktorá je základom celého jeho chlórneho biznisu, vymenil za ekologickejšiu membránovú elektrolýzu. Nová prevádzka ročne vyprodukuje 75-tisíc ton hydroxidu sodného a stála 30 miliónov eur. Zníži aj energetickú náročnosť podniku.

Výzvy do budúcnosti

Na tento a budúci rok má podnik naplánovanú výstavbu novej karbidovej pece za zhruba osem miliónov eur.

Eliminácia nedostatku nových ľudí

,,Dlhodobo riešime situáciu rozvíjaním vlastného systému vzdelávania. Pri prechode na moderné výrobné technológie, ktoré sú plne automatizované a digitalizované, sa vynára problém nedostatku takých pozícií, ako je chematronik. Slovenské vysoké školy tento odbor vôbec nemajú v študijných programoch,“ informuje vedenie Fortischemu.

Očakávania od štátu

Podnik by privítal zníženie tuzemských distribučných poplatkov za elektrickú energiu, prispôsobenie školského systému potrebám priemyslu a tiež zníženie daňového a odvodového zaťaženia, ale aj skrátenie súdnych konaní.