Vyhľadať
Close this search box.

Elektrolýzne produkty

Sú dobre známe ako produkty elektrolytického rozkladu chloridu sodného, používajú sa vo všetkých priemyselných odvetviach,  na úpravu vody, povrchu kovov, regulujú pH, v textilnom, papierenskom priemysle, majú dezinfekčné účinky, atď.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj: Tel: +421/911 747 568  /   Petra Šišková
e-mail: achsales@fortischem.sk

VYŽIADANIE – Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk

KYSELINA SÍROVÁ

ProduktObsah H2SO4 (%), najmenejHustota pri 20°C (g/cm3), najmenejObsah železa (%), najviacObsah aktívneho chlóru (%), najviacObsah chloridov (%), najviac
KYSELINA SÍROVÁ ZRIEDENÁ741.65730.070.070.1

HYDROXID SODNÝ

ProduktObsah chlorovodíka (%), najmenejSírany (%), najviacŽelezo (mg/kg), najviacOrtuť (mg/kg), najviac
HYDROCHLORIC ACID 33% – FOOD GRADE330.00851
HYDROXID SODNÝ TECHNICKÝ
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ TECHNICKÁ310.008
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 33% – POTRAVINÁRSKA330.00851

CHLÓR

ProduktObsah chlóru (%), najmenejObsah vlhkosti (%), najviacObsah ostatných plynov (%), najviac
CHLÓR KVAPALNÝ TECHNICKÝ99.50.0020.5

CHLÓRNAN SODNÝ

ProduktObsah aktívneho chlóru (g/l), najmenej v zimnom obdobíObsah aktívneho chlóru (g/l), najmenej v letnom obdobíObsah hydroxidu sodného (g/l), najviacObsah uhličitanu sodného (g/l), najviacObsah železa (g/l), najviac
CHLÓRŇAN SÓDNY PRE BIOCÍDNE A TECHNICKÉ POUŽITIE1501401240.008
Pokiaľ potrebujete podrobnejšie informácie o výrobkoch, neváhajte nás kontaktovať.