Kontakt

Spojovateľ

FORTISCHEM a. s. 
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky
Slovenská republika

Tel.: +421 46 568 1111

Riaditeľstvo

Tel: +421 46 568 3011
Fax: +421 46 546 1101
E-mail: sekretariat@fortischem.sk

Kontakt pre média

Richard Fides, Grape PR, s.r.o. Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

Tel. +421 905 110 099

E-mail: richard.fides@grapepr.sk

Web: www.grapepr.sk