Elektroenergetika

FORTISCHEM a.s., odštepný závod Novácka Energetika v oblasti elektroenergetiky v zmysle zákona 251/2012 o energetike, zákona o regulácií 250/2012 a v znení neskorších predpisov podniká v rozsahu dodávky elektriny.