Vyhľadať
Close this search box.

SLOVINYL® EP 742

  • Viskozitné číslo (cm3.g-1): 134,4-147,6
  • K-hodnota: 74+/-1,5
  • Sitová analýza: zvyšok na site 0,250 mm (%), najviac: 0.1
  • Prchavé látky (%), najviac: 0.5
  • Sypná hmotnosť (g.cm-3): 0,380+/-0,040
  • Viskozita pasty po 30 min. (Dr=9,0 s-1),(Pa.s), najviac: 13
  • Viskozita pasty po 30 min. (Dr=48,6 s-1),(Pa.s), najviac: 10
  • Viskozita pasty po 4 hod. (Dr=9,0 s-1),(Pa.s), najviac: 15
  • Viskozita pasty po 4 hod. (Dr=48,6 s-1),(Pa.s), najviac: 12
Celú ponuku produktov nájdete taktiež v produktovom katalógu (PDF).

Pokiaľ požadujete podrobné informácie o produktoch neváhajte nás kontaktovať.