Vyhľadať
Close this search box.

SLOVINYL® EP 701

  • Viskozitné číslo (cm3.g-1): 118-130
  • K-hodnota: 70+/-1,5
  • Sitová analýza: zvyšok na site 0,250 mm (%), najviac: 0.1
  • Prchavé látky (%), najviac: 0.5
  • Sypná hmotnosť (g.cm-3): 0,400+/-0,040
  • Mechanické nečistoty (ks/15g), najviac: 15
  • Viskozita pasty po 30 min. (Dr=9,0 s-1),(Pa.s), najviac: 18
  • Viskozita pasty po 30 min. (Dr=48,6 s-1),(Pa.s), najviac: 16
  • Viskozita pasty po 4 hod. (Dr=9,0 s-1),(Pa.s), najviac: 20
  • Viskozita pasty po 4 hod. (Dr=48,6 s-1),(Pa.s), najviac: 18
Celú ponuku produktov nájdete taktiež v produktovom katalógu (PDF).

Pokiaľ požadujete podrobné informácie o produktoch neváhajte nás kontaktovať.