Vyhľadať
Close this search box.

SLOVINYL® EP 682LV

  • Viskozitné číslo (cm3.g-1): 107-118
  • K-hodnota: 68+/-1,5
  • Sitová analýza: zvyšok na site 0,063 mm (%): 1
  • Sitová analýza: zvyšok na site 0,250 mm (%), najviac: 0,1
  • Prchavé látky (%), najviac: 0,5
  • Sypná hmotnosť (g.cm-3): 0,380+/-0,050
  • Viskozita pasty po 60 min. (Dr=9,0 s-1),(Pa.s), najviac: 5
  • Viskozita pasty po 60 min. (Dr=48,6 s-1),(Pa.s), najviac: 5
Celú ponuku produktov nájdete taktiež v produktovom katalógu (PDF).

Pokiaľ požadujete podrobné informácie o produktoch neváhajte nás kontaktovať.