Spoločnosť FORTISCHEM a.s., odštepný závod Novácka Energetika venuje trvalú pozornosť trvalú kvalite dodávaných energií, vôd a služieb. Tie zabezpečuje s vysokou efektívnosťou a okrem toho plní i neustále sa zvyšujúce požiadavky zákazníkov.

Máme zavedený systém manažérstva kvality a je držiteľom certifikátu  ISO 9001: 2008.