Orgány spoločnosti

Predstavenstvo
Ing. Ondrej Macko predseda predstavenstva
Ing. Boris Kreheľ podpredseda predstavenstva
Ing. Tibor Bohňa člen predstavenstva
Ing. Zuzana Dolníková člen predstavenstva
Ľubomír Uhlár člen predstavenstva
Mgr. Juraj Obuch člen predstavenstva
Radoslav Harmady člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Andrej Nociar člen dozornej rady
Ing. Jozef Balko člen dozornej rady
Peter Pastierik člen dozornej rady
Výkonné vedenie
Ing. Ondrej Macko predseda predstavenstva