Orgány spoločnosti

Predstavenstvo
Ing. Ondrej Macko predseda predstavenstva
Ing. Boris Kreheľ podpredseda predstavenstva
Ing. Tibor Bohňa člen predstavenstva
Ing. Milan Hanic člen predstavenstva
Ľubomír Uhlár člen predstavenstva
Ing. Andrej Nociar člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Zuzana Rosta Dolníková predseda dozornej rady
Mgr. Juraj Obuch člen dozornej rady
Peter Pastierik člen dozornej rady
Výkonné vedenie
Ing. Ondrej Macko predseda predstavenstva