Orgány spoločnosti

Predstavenstvo
Mgr. Jan Křička predseda predstavenstva
Ján Hartl podpredseda predstavenstva
Štefan Hornáček podpredseda predstavenstva
Ľubomír Uhlár člen predstavenstva
Ing. Andrej Nociar člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Jaromír Štantejský, MBA predseda dozornej rady
Mgr. Olga Beláňová člen dozornej rady
Peter Pastierik člen dozornej rady
Výkonné vedenie
Mgr. Jan Křička predseda predstavenstva