Vyhľadať
Close this search box.

Rekonštrukcia karbidovej pece KP2

Stručný popis operace:
Táto investícia priniesla zvýšenie kvality a sortimentu karbidu vápnika. Zmodernizovala sa a zefektívnila sa výroba karbidu, zvýšila sa prevádzková bezpečnosť a eliminovali sa zdravotné riziká pre zamestnancov. Zároveň sme vďaka rekonštrukcii KP2 znížili spotrebu energií pri výrobe produktu a na spracovanie druhotných surovín. Vďaka tejto investícii sme sa stali stabilným partnerom pre zákazníkov.