Vyhľadať
Close this search box.

Membránová elektrolýza

Stručný popis operace:
Spoločnosť FORTISCHEM a.s. uviedla membránovú elektrolýzu do trvalej prevádzky. Stalo sa tak na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Pri plnej prevádzke vyrobí podnik prostredníctvom tohto zariadenia 75 tis. ton hydroxidu sodného ročne.