Zrealizované investície

1. MEMBRÁNOVÁ ELEKTROLÝZA

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. uviedla membránovú elektrolýzu do trvalej prevádzky. Stalo sa tak na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Pri plnej prevádzke vyrobí podnik prostredníctvom tohto zariadenia 75 tis. ton hydroxidu sodného ročne.

 

Rozhodnutie SIŽP - povolenie na užívanie stavby.pdf

Rozhodnutie SIŽP - povolenie na užívanie vodnej stavby.pdf

 

 

2. REKONŠTRUKCIA KARBIDOVEJ PECE KP2

Táto investícia priniesla zvýšenie kvality a sortimentu karbidu vápnika. Zmodernizovala sa a zefektívnila sa výroba karbidu, zvýšila sa prevádzková bezpečnosť a eliminovali sa zdravotné riziká pre zamestnancov. Zároveň sme vďaka rekonštrukcii KP2 znížili spotrebu energií pri výrobe produktu a na spracovanie druhotných surovín. Vďaka tejto investícii sme sa stali stabilným partnerom pre zákazníkov. 

 

 

 

3. VÝSTAVBA A MODERNIZÁCIA KARBIDOVEJ PECE 

Začiatok realizácie: 21.10.2018

Ukončenie realizácie: 16.4.2019 - vykonaný prvý zážih a začiatok sušenia karbidovej pece

Prvý tzv. špinavý odpich: 24.4.2019.

Postupný nárast denných odpichov.

Kvalitatívny odpich karbidu z karbidovej pece č.1 - exportné parametre.

 

Zmeny a vylepšenia pôvodnej koncepcie karbidovej pece

Rozžeravené odpichové rameno pred odpichovým otvorom č.2

Príprava na odpich pred odpichovým otvorom č.3

Realizácia odpichu - odpichový otvor č.3

Chladiaca hala - prekládka vaní dvomi žeriavmi

 

4. BRIKETOVACIE ZARIADENIE

Novovybudované zariadenie slúži na výrobu nového druhu výrobku- brikiet karbidu vápnika. Doposiaľ sme dodávali len drvený karbid. Po novom vieme formou brikiet zhodnotiť aj produkt, ktorý by v pôvodnej forme nebol tak dobre využiteľný. Spolu s rekonštrukciou karbidovej pece tak výška investície dosiahla najvyššiu sumu v segmente výrobcov karbidu vápnika za posledných 30 rokov. 

 

 

5. REKONŠTRUKCIA KOTLA K2

Kotol K2 využívame na spaľovanie vodíka získaného pri procese elektrolýzy a ďalších látok. Rekonštrukciou tohto zariadenia sme dosiahli energetickú  sebestačnosť vo výrobe vysokotlakovej pary, čím sme dosiahli úsporu niekoľko desiatok tisíc eur ročne.

              

6. VYBUDOVANIE VODÍKOVÉHO KOMPRESORU

Výstavba zariadenia bola  dokončená v roku 2015. Nový kompresor nahradil tri existujúce kompresory. Vďaka tejto investičnej aktivite sme dosiahli úsporu elektrickej energie.