Voľné pracovné pozície

V súčasnosti obsadzujeme pracovné pozície:

 

V prípade záujmu o niektorú z obsadzovaných pracovných pozícií zašlite vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie s uvedením pozície, o ktorú sa zaujímate poštou na adresu spoločnosti alebo elektronicky na personalne@fortischem.sk.