Spoločnosť FORTISCHEM a.s., odštepný závod Novácka Energetika v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona 657/2004 o tepelnej energetike, zákona o regulácií 250/2012 a v znení neskorších predpisov, podniká v rozsahu výroba tepla a rozvod tepla.

Ako prevádzkovateľ tepelných rozvodov a zariadení sme povinní zabezpečiť nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy tepelných zariadení. Na to slúžia dokumenty vydané prevádzkovateľom sústavy tepelných zariadení.