Spoločnosť FORTISCHEM a.s. v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona 657/2004 o tepelnej energetike, zákona o regulácií 250/2012 a v znení neskorších predpisov podniká v rozsahu výroba tepla a rozvod tepla.

Ako prevádzkovateľ tepelných rozvodov a zariadení je povinný zabezpečiť nediskriminačný, transparentný, bezpečný prístup, pripojenie a prevádzkovanie sústavy tepelných zariadení.