Takto vidíme chemičku my!

Nový Čas 22/06/2015
Autor: Tatiana Michalková
Strana: 6,7z
Zaradenie: REGIÓNY

Text:
Školáci zmenili múr závodu na nepoznanie:
Autor - Tatiana Michalková Foto: Energochemica
NOVÁKY - Zo šedivej steny farebná rozprávka. Toto dokázali deti zo Základnej školy na Pribinovej ulici, keď dostali do rúk farby a štetce. Prostredníctvom kresieb mali vyjadriť, ako vnímajú chemický závod, ktorý je jedným z najväčších zamestnávateľov na hornej Nitre.
Školáci vo veku 6 až 13 rokov maľovali múr celý týždeň v rámci výtvarnej výchovy. ,,Pre deti to bolo niečo netradičné, čo mohli výtvarne stvárniť a kde mohli zapojiť svoju fantáziu. Problematiku si najskôr naštudovali na internete a snažili sa vcítiť do toho, čo sa v takom chemickom závode môže diať. V rámci toho sa dozvedeli veľa nového aj o práci svojich rodičov," povedala riaditeľka základnej školy Anna Chlupíková. Deti do projektu zapojila spoločnosť Fortischem, ktorá prevádzkuje chemičku už tretí rok. ,,Dostali sme viac ako 30 skíc, z nich sme vybrali tie najvydarenejšie a umožnili sme ich autorom, aby ich nakreslili priamo na betónové panely tvoriace oplotenie," povedala manažérka pre komunikáciu Anna Vojteková. Deti kreslili na plot 25 vyučovacích hodín. Spotrebovali vyše 50 litrov farby a viac ako 30 štetcov, čo im zaplatila chemička.
Foto:
Najvydarenejšie skice skončili na múre závodu.
Deti použili vyše 50 litrov farby a 30 štetcov.