Suroviny

V procesoch chemickej technológie a výroby sa používa široké surovinové portfólio, ktoré predstavujú anorganické a organické chemické látky a ich zmesi, rôzne polyméry a monoméry, atď. Najdôležitejšie suroviny sú uvedené v zozname podľa abecedy:
 
Acetón
Aktívne uhlie
Amoniak
Antiinkrustačné prostriedky
Biocídy – fosfonáty
Blokátory pre riedenie organických peroxidov
Činidlá na úpravu vôd
Čpavok
Dietanolamín
Dichlóretán
Dispergačné prostriedky
Emulgátory (surfaktanty) pre výrobu E-PVC
Etylén
Etyléndiamín
Etylénoxid
Farbivá pre plastový priemysel
Fenol
Flokulačné a koagulačné prostriedky
Hydroxid draselný
Kyselina fosforečná
Kyselina sírová
Koksy
Mazivá pre PVC
Modifikátory húževnatosti
Nafta a oleje
N-alkány na výrobu CPN
Nonylfenol
Odpeňovače
Ochranné koloidy pri výrobe SPVC a kopolymérov
Ortuť
Paraformaldehyd
Plnidlá na výrobu produktov spracovania PVC
Polymérne aditíva
Polymerizačné iniciátory pri výrobe PVC
Polyvinylalkohol
Propylénoxid
Sacharóza
Soľ
Stabilizátory chlórparafínov
Stabilizátory pre zmesi PVC a výrobu okenných profilov
Stopéry polymerizácie a Antioxidanty
Termické stabilizátory PVC
Trichlóretylén
Uhličitan sodný
Vápna
Vinylacetát
Xylén
Zmäkčovadlá na výrobu PVC granulátov
 
 

Chcete byť našim dodávateľom suroviny? Kontaktujte nás:

email: purchase@fortischem.sk