SPOLOČNOSTI FORTISCHEM A.S. BOLA POSKYTNUTÁ DOČASNÁ OCHRANA

Potvrdením Okresného súdu v Žiline zo dňa 10.3.2021, č. k. 17CRe/2/2021, bola spoločnosti FORTISCHEM a. s. poskytnutá dočasná ochrana v zmysle zákona č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť FORTISCHEM a. s. požiadala o poskytnutie dočasnej ochrany z dôvodu zachovania vlastnej prevádzky a získania nového financovania tak, aby mohla v čo najširšom rozsahu následne uhradiť svoje záväzky voči veriteľom.

Doklad na prevzatie (PDF) - OZNAM_Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany.