SPOLOČNOSŤ FORTISCHEM SPUSTILA MEMBRÁNOVÚ ELEKTROLÝZU V REKORDNE KRÁTKOM ČASE

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. spustila skúšobnú prevádzku nového moderného zariadenia, ktoré šetrí prírodu, náklady aj ľudské zdroje. Od apríla tak vyrába vodík, chlór a hydroxid sodný prostredníctvom novej – membránovej elektrolýzy, ktorá nahradila pôvodnú ortuťovú elektrolýzu.  Nové zariadenie, ktoré sa radí k svetovej špičke v oblasti najlepších dostupných technológií, dodala japonská spoločnosť ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers Ltd .

Hoci sa na projekte membránovej elektrolýzy pracovalo od roku 2012, jeho realizácia vzhľadom na neočakávanú zmenu legislatívnych pravidiel EÚ musela udiať v rekordne krátkom čase. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/852 o ortuti zakázalo používanie ortuti pri výrobe chlóru a hydroxidov elektrolýzou soľného roztoku. Na základe toho bol závod nútený zastaviť výrobu pomocou ortuťovej elektrolýzy do 12.decembra 2017 a súčasne postaviť a spustiť nové zariadenie v oveľa kratšom čase, než sa pôvodne plánovalo.

Nová membránová elektrolýza bola pripravená na skúšobnú prevádzku po 8 mesiacoch od začiatku výstavby. Na dodávke komponentov a materiálov sa podieľali dodávateľské firmy a odborníci z Japonska, Nemecka, Talianska, Kanady, Francúzska a Slovenska. Celý inžiniering a kompletizáciu  technických celkov si zabezpečovala spoločnosť FORTISCHEM a.s. sama v spolupráci so spoločnosťou Chemstroj, s.r.o.

Zariadenie, ktorého komponenty sa považujú za „Rolls Royce“ vo svojej kategórii, bude pri plnej prevádzke produkovať 75 000 ton 100% hydroxidu sodného ročne. Pri porovnateľnom ročnom objeme si však pri plnej digitalizácii a automatizácii vyžaduje niekoľkonásobne nižšiu personálnu obslužnosť.  Nová membránová elektrolýza je navyše energeticky úspornejšia a  optimalizuje aj celý proces údržby.

Viac ako 30 miliónovou /€/ investíciou do nového zariadenia a jeho uvedením do plnej prevádzky zaradila spoločnosť FORTISCHEM a. s. Slovensko a jeho chemický priemysel v oblasti chlor-alkali  do  skupiny popredných  štátov EU, zabezpečujúcich udržateľný rozvoj v symbióze s ekologickou legislatívou a požiadavkami modernej doby.  Zároveň vykonala nevyhnutný krok v rámci modernizácie výroby a zachovala si  vlastný zdroj jednej z kľúčových surovín pre napĺňanie vízie „core-busieness“ v oblasti polymérov a jeho širokej škály produktových aplikácií.