Responsible Care: je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických produktov.

Hlavným cieľom programu Zodpovedná starostlivosť je trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie v súlade s technickými a vedeckými poznatkami. Jeho snahou je tiež vytvorenie základne a podmienok pre vedenie dialógu medzi vládou, verejnosťou a chemickým priemyslom.

Program Zodpovedná starostlivosť je dobrovoľný záväzok chemického priemyslu, ktorý predstavuje etiku v podnikaní v chemickom priemysle.
Spoločnosť FORTISCHEM a. s. je držiteľom Certifikátu RESPONSIBLE CARE a je zapojená do iniciatívy v nasledovných oblastiach:

OBLASTI  RC

Zodpovedná výroba

  • IPKZ
  • PSI - Process Safety Indicators
  • BOZP

Zodpovedná starostlivosť o výrobok

Systém integrovaného manažérstva

Základ pre komunikáciu s verejnosťou

  • Bezpečnosť - Security


Viac informácií na:
www.rcsk.sk
www.zchfp.sk