Profil podniku

Spoločnosť FORTISCHEM a.s. chce ponúkať nielen produkty, ale procesné riešenia a byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov.

Chceme tak robiť prostredníctvom závodu chemickej výroby v Novákoch, ktorý prevádzkujeme od roku 2012. História chemickej výroby sa v ňom začala už v roku 1940. Dnes bývalé Novácke chemické závody, a. s. sa počas svojho dlhoročného pôsobenia profilovali ako výrobca produktov pre ďalšie spracovanie v rôznych priemyselných odvetviach. V súčasnosti spoločnosť vyrába a predáva produkty na báze výroby a spracovania chlóru, karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov. Do portfólia podniku patria aj elektrolýzne produkty,  výroba polyvinylchloridu a produktov z PVC (okenné profily INTERNOVA a Slovinyl Siding). FORTISCHEM a. s. sa podieľa aj na  výrobe základných a špeciálnych malotonážnych chemikálií. Viac ako 80% našej produkcie smeruje do zahraničia a naše výrobky poznajú odberatelia zo 60 krajín sveta.