Profesionálni hasiči súťažili v Dubnici

sme.sk 08/06/2014
Autor: VÁ
Zaradenie: Považská Bystrica - Spravodajstvo
Link: http://s.sme.sk/r-rss/7229675/povazska.sme.sk/profesionalni-hasici-sutazili-v-dubnici.html

Text:
Hasiči zo všetkých okresných riaditeľstiev kraja sa stretli už na osemnástom ročníku krajskej súťaže v hasičskom športe.
Centrom hasičských bojov bol dubnický futbalový štadión. Okrem príslušníkov hasičského a záchranného zboru z nášho kraja súťažili aj zástupcovia ZHÚ Fortischem a hasiči HZS zo Zlínskeho kraja.
V kategóriách jednotlivcov a družstiev bojovalo 72 súťažiacich v štyroch disciplínach – výstup do 4. podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov cez prekážky, štafeta 4x100 metrov a požiarny útok.
Výsledky jednotlivci
• Výstup do 4. podlažia cvičnej veže: 1. Marek Veselovský, 2. Radoslav Korpivňanský (obaja OR HaZZ v Trenčíne), 3. Michal Kvocera, OR HaZZ v Považskej Bystrici.
• Beh na 100 m prekážky: 1. Vladimír Plachý, OR HaZZ v Prievidzi, 2. Jozef Rídzik, Falck Fire Services, 3. Radoslav Koprivňanský, OR HaZZ v Trenčíne.
• Dvojboj: 1. Marek Veselovský, OR HaZZ v Trenčíne, 2. Vladimír Plachý, OR HaZZ v Prievidzi, 3. Radoslav Koprivňanský, OR HaZZ v Trenčíne.
Výsledky družstvá
• Výstup do 4.podlažia cvičnej veže: 1. OR HaZZ v Trenčíne, 2. OR HaZZ v Prievidzi, 3. OR HaZZ v Novom Meste nad Váhom.
• Beh na 100 m cez prekážky: 1. OR HaZZ v Trenčíne, 2. OR HaZZ v Prievidzi, 3. OR HaZZ v Považskej Bystrici.
• Štafeta 4x100 m: 1. OR HaZZ v Prievidzi, 2. OR HaZZ v Trenčíne, 3. OR HaZZ v Bánovciach nad Bebravou.
• Požiarny útok: 1. OR HaZZ v Trenčíne, 2. OR HaZZ v Partizánskom, 3. Fortischem, a.s.
• Družstvá - celkové poradie: 1. OR HaZZ v Trenčíne, 2. OR HaZZ v Prievidzi, 3. Fortischem a.s.. 4. OR HaZZ Bánovce nad Bebravou, 5. OR HaZZ Považská Bystrica, 6. OR HaZZ Partizánske, 7. OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom.