Poruchová linka

Poruchu môže zákazník nahlásiť na telefónne čísla uvedené v zmluve alebo nonstop 24 hodín na telefónne čísla:
Mobil: +421 907 989 002, Tel.: +421 46 568 4601 – operatívne riadenie prevádzky