Plánované investície

VÝSTAVBA KARBIDOVEJ PECE KP3

Je naplánovaná na rok 2019. Mala by priniesť zvýšenie kapacity výroby karbidu vápnika približne o štvrtinu v súčasnosti vyrábaného objemu. Výstavba karbidovej pece KP3 bude spojená s ďalšou modernizáciou triedenia, skladovania a expedície produktu. Túto karbidovú pec plánujeme používať aj na prevádzkové pokusy s cieľom vyrobiť karbid vápnika s novými vlastnosťami ako spomalenie sedimentácie či karbid s vyššou litrážou, aby sme ponúkli procesné riešenia podľa potrieb zákazníka.