Novácka chemička má za sebou najväčšie havarijné cvičenie v histórii

Hornonitrianske noviny; 42/2016; 25/10/2016
Autor: INU
Strana:2
Zaradenie: Spravodajstvo
 
Text: Únik chemikálií do ovzdušia závod precvičuje pravidelne. Previerku akcieschopnosti podnik musí vykonať minimálne raz za tri roky.

 

NOVÁKY. Jedenásť hasičských vozidiel, viac ako tridsať hasičov a sedem členov riadiaceho štábu zasahovali pri simulovanom úniku etylénoxidu zo železničnej cisterny do ovzdušia. Pre "únik" nebezpečnej látky museli evakuovať budovy v areáli závodu. Na miesto bola privolaná aj zdravotná záchranná služba, ktorá "ošetrila" intoxikovaných zamestnancov. "Prostredníctvom rozhlasu boli o úniku nebezpečnej látky informovaní aj obyvatelia Novák a Zemianskych Kostolian, samozrejme s dodatkom, že nejde o skutočný poplach," povedala manažérka pre komunikáciu spoločnosti Fortischem Anna Vojteková.

 

Podľa jej ďalších slov, cvičenie nariadilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na základe zákona o ochrane pred požiarmi. Takýmto spôsobom podľa nej preveruje akcieschopnosť okresných jednotiek a závodného hasičského útvaru.

 

"Taktické cvičenie preverilo havarijný plán a pripravenosť podniku a záchranných zložiek riešiť mimoriadnu udalosť. Počas simulovanej havárie odskúšali monitoring nebezpečných látok, kamerový systém a precvičilo sa používanie prostriedkov na varovanie a vyrozumenie obyvateľstva," vysvetlila Vojteková. V čase výcviku bola regulovaná doprava v okolí podniku. Dopravné obmedzenia súvisiace s výcvikom sa však podľa hovorkyne zaobišli bez kolízií. Havarijné cvičenia absolvujú zamestnanci jednotlivých prevádzok pravidelne každý mesiac. Veľké celopodnikové precvičenie mimoriadnej situácie ukladá zákon a podnik ho musí minimálne raz za tri roky. Naposledy sa veľké cvičenie podľa havarijného plánu konalo v spoločnosti Fortsichem pred dvoma rokmi. "V roku 2014 a 2006 sme precvičovali zásah v prípade úniku chlóru. Na veľkom cvičení v roku 2011 zasahovali hasiči pri úniku propylénoxidu a v roku 2008 sa simulovane zasahovalo v prípade úniku čpavku," dodala hovorkyňa. Spoločnosť Fortischem prevádzkuje závod chemickej výroby v Novákoch od rok 2012. Spoločnosť vyrába a predáva produkty na báze výroby a spracovania chlóru, karbidu vápnika, karbidových zmesí a technických plynov.

 

(INU)