Naše produkty - kategórie

Vyrábame PVC suspenznou aj emulznou polymerizáciou, dodávame aj PVC emulzné pastotvorné. Ponúkame rôzne typy emulzného PVC, ideálne na výrobu širokej škály fólií, podlahovín či už  jednotlivo alebo v rôznych kombináciách technológiou vytláčania a valcovania. Rôzne typy suspenzného PVC sú určené na tvrdé výrobky PVC technológiou kalandrovania, vytláčania, vstrekovania. Na výrobu koženiek , tapiet, podlahovín technológiou natierania s homogénnym nánosom sú určené rôzne typy emulzného pastotvorného PVC. Ponúkame aj špeciálne kopolyméry vinylchloridu s vinylacetátom, ktoré sa používajú pri tmelovaní  automobilových podvozkov, napr. Slovinyl KV 62-12 alebo na výrobu gramofónových platní Slovinyl KV 173. Produkty na báze polyvinylacetátových disperzií, Slovilaxy sú vhodné do mált a betónov ako plastifikačná látka. Pod názvom Slovioly vyrábame špeciálne produkty využiteľné ako koloidy, stabilizátory emulzií polymérov, atď.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 550 604   /   Zuzana Satková  
e-mail: pvcsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Sloviol ® R