Naše produkty - kategórie

Ponúkame  granuláty, známe pod obchodným názvom Sloviplasty. Vyrábajú sa z PVC, zmäkčovadiel, plnív, vhodných stabilizátorov. Sú určené na rôzne ďalšie spracovanie vytlačovaním / extrúziou alebo vstrekovaním. Podľa typu sa využívajú v elektrotechnickom priemysle (KG) na výrobu káblov, elektroinštalačných materiálov (TG) alebo tesnení a podrážok obuvi (MG).

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 550 604   /   Zuzana Satková 
e-mail: gpvcsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
 • Sloviplast® MG-5025

 • Sloviplast® MG-5505

 • Sloviplast® MG-5554

 • Sloviplast® MG-6004

 • Sloviplast® MG-6010

 • Sloviplast® MG-7029

 • Sloviplast® MG-7032

 • Sloviplast® MG-7501

 • Sloviplast® MG-7502

 • Sloviplast® MG-7508

 • Sloviplast® MG-7547

 • Sloviplast® MG-7560

 • Sloviplast® MG-8007

 • Sloviplast® MG-8506

 • Sloviplast® MG-8530

 • Sloviplast® MG-8531

 • Sloviplast® MG-9055

 • Sloviplast® MG-9057

 • Sloviplast® MG-9556