Naše produkty - kategórie

Ponúkame  granuláty, známe pod obchodným názvom Sloviplasty. Vyrábajú sa z PVC, zmäkčovadiel, plnív, vhodných stabilizátorov. Sú určené na rôzne ďalšie spracovanie vytlačovaním / extrúziou alebo vstrekovaním. Podľa typu sa využívajú v elektrotechnickom priemysle (KG) na výrobu káblov, elektroinštalačných materiálov (TG) alebo tesnení a podrážok obuvi (MG).

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 550 604   /   Zuzana Satková 
e-mail: gpvcsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Sloviplast® TG-6033

  • Sloviplast® TG-7002

  • Sloviplast® TG-7008

  • Sloviplast® TG-7051

  • Sloviplast® TG-7058

  • Sloviplast® TG-7101

  • Sloviplast® TG-8003

  • Sloviplast® TG-8026

  • Sloviplast® TG-8145