Naše produkty - kategórie

Ponúkame  granuláty, známe pod obchodným názvom Sloviplasty. Vyrábajú sa z PVC, zmäkčovadiel, plnív, vhodných stabilizátorov. Sú určené na rôzne ďalšie spracovanie vytlačovaním / extrúziou alebo vstrekovaním. Podľa typu sa využívajú v elektrotechnickom priemysle (KG) na výrobu káblov, elektroinštalačných materiálov (TG) alebo tesnení a podrážok obuvi (MG).

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 550 604   /   Zuzana Satková 
e-mail: gpvcsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
 • Sloviplast® KG-0402

 • Sloviplast® KG-0608

 • Sloviplast® KG-0611

 • Sloviplast® KG-0613

 • Sloviplast® KG-0614

 • Sloviplast® KG-0616

 • Sloviplast® KG-0703

 • Sloviplast® KG-0710

 • Sloviplast® KG-0804

 • Sloviplast® KG-0807

 • Sloviplast® KG-0812

 • Sloviplast® KG-0909

 • Sloviplast® KG-1101