Naše produkty - kategórie

Polyéterpolyoly sú polyadukty propylénoxidu na etyléndiamín, glycerín, sacharózu, či rôzne ich zmesi vyrobené za špeciálnych katalytických podmienok. Používajú sa ako sieťovadlá pre flexibilné a tvrdé PUR peny a polyuretánové laky. Flexibilné peny sa využívajú v nábytkárskom a automobilovom priemysle (sedačky) a na výrobu matracov. Tvrdé peny majú využitie na výrobu izolačných panelov, chladiarenských zariadení, dekoratívnych odliatkov, baliacich pien, potrubných izolácií a striekaných penových izolácií.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 230 374   Dalibor Mráz 
e-mail: ochsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Slovaprop® G-160

  • Slovaprop® G-250

  • Slovaprop® G-300

  • Slovaprop® G-350

  • Slovaprop® G-35E

  • Slovaprop® G-380

  • Slovaprop® G-48 SI

  • Slovaprop® G-48 SP

  • Slovaprop® G-48 SPP

  • Slovaprop® G-560