Naše produkty - kategórie

Chloráciou n-alkánov C14-17 vyrábame tzv. strednoreťazcové typy s obsahom viazaného chlóru v rozsahu  40 - 60 hmotn. %. Používajú sa pri spracovaní plastov ako sekundárne zmäkčovadlá, ako aditíva do fenolických farieb, lakov, tmelov, pojív a lepidiel. Použitie majú aj v metalurgii, textilnom, kožiarenskom a papierenskom priemysle. Sú miešateľné s reznými olejmi v širokom rozsahu. So synergetmi ako Sb2O3 tvoria vysoko účinný plameňovo-retardačný systém pri spracovaní plastov.

Pre viac informácií:
kontakt /predaj:  Tel: +421/905 230 374   Dalibor Mráz 
e-mail: ochsales@fortischem.sk
 
 
 
VYŽIADANIE - Podniková norma (PN): company.standard@fortischem.sk
  • Chlórparafíny